Blue Flower

08.12.2017 r

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną. Czytaj więcej kliknij... 

 

22.09.2017 r

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną. Czytaj więcej kliknij... 

 

25.08.2017 r

Oświadczenie Zarządu PUKiM sp. z o.o. w związku z zakończeniem kontroli związanych ze złożeniem zawiadomienia. Treść oświadczenia kliknij...

 

25.08.2017 r

Ogłoszenie o sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Treść ogłoszenia kliknij...

 

30.06.2017 r

Harmonogramy odbioru odpadów na drugie półrocze 2017. 

Gmina Strzelce Op. oraz Gmina Jemielnica rok 2017. Kliknij Tutaj

 

14.03.2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 12 (przednia część terenu Zakładu Zieleni Miejskiej)... więcej w dziale przetargi.

 

07.11.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną... więcej w dziale przetargi.

 

10.10.2016

Wspólnota mieszkaniowa Choppina 1-1a, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż pomieszczeń strychowych... więcej w dziale przetargi.

 

04.10.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza przetarg na dostawę specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych (PUKiM.271.1.2.2016).

 

02.09.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza II przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną 21.09.2016 ... więcej w dziale przetargi.

 

09.08.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza II przetarg na sprzedaż   działki usługowej z terenów Zakładu Zieleni Miejskiej ... więcej w dziale przetargi.

 

24.06.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu  do odbioru i transportu odpadów komunalnych ... więcej w dziale przetargi.

 

18.12.2015 r

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2016. 

         Gmina Strzelce Op. oraz Gmina Jemielnica rok 2016. Kliknij Tutaj

 

01.12.2015 r

Kody kreskowe. 

Prosimy mieszkańców i firmy z terenu Gminy Strzelce Op. o zgłaszanie telefoniczne braku kodów kreskowych ( chodzi o pierwotne, pierwsze dostarczenie kodów ). 

...więcej o kodach kreskowych ... Kliknij Tutaj

 

01.07.2015 r

Odpady Biodegradowalne ( BIO ) 

--Co wrzucamy ? :nieprzetworzone surowe odpadki warzywne i owocowe, trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew.

Co nie wrzucamy ? : przetworzone gotowane odpady z warzyw i owoców, mięsa, kości zwierząt, ziemi i kamieni, przetworzonych resztek pokarmów.--> 

Uwaga !. Nie wrzucamy reklamówek, torebek i woreczków foliowych

 

BIO

 

29.04.2015 r

Start EKO BOX

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) funkcjonuje w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a    

EKO BOX strona 1

EKO BOX strona 2

 

Archiwalne

09.02.2016 r

Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w 2016 r. Kliknij Tutaj

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2015. 

         Gmina Strzelce Op. na rok 2015 . Kliknij Tutaj

         Gmina Jemielnica   na rok 2015 . Kliknij Tutaj

 

27.10.2014 r

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych sp.z o.o.

47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2, tel.77/491 99 22

posiada do wydzierżawienia obiekt przemysłowy położony na działce o powierzchni 0,57 ha

znajdującej się w Strzelcach Op. przy ul.Szpitalnej 3 ( boczna ulicy Opolskiej )

Obiekt składa się z:

- Hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - 725 m2

- pomieszczeń magazynowych murowanych ( 3 szt.) - 190 m2

- pomieszczeń magazynowych wiat ( 2 szt.) - 155 m2

Kontakt telefoniczny: 77/461 22 11 lub 722 121 482

 

10.02.2014 r

Kody kreskowe i inne informacje . Kliknij Tutaj

 

27.01.2014 r

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie wymagają znajomości odpowiedzi na dwa pytania :

1. Jakie pojemniki obowiązują i jak segregować odpady ? Kliknij Tutaj

2. Co robić z odpadami wielogabarytowymi, zielonymi, budowlanymi, oponami, zużytymi żarówkami czy lekami ? Kliknij Tutaj

Ponadto pojemniki spełniające normę  PN-EN 840  przeznaczone na odpady w innych kolorach muszą być opisane :

- odpady segregowane ( plastik, papier, metal) np.napis PLASTIK

- odpady szklane napis SZKŁO

- odpady zmieszane np.napis ODPADY ZMIESZANE

- odpady ze spalania węgla i drewna napis POPIÓŁ

 

24.07.2014 r

Informujemy o prowadzonym naborze na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie swoich propozycji w sekretariacie tutejszego Przedsiębiorstwa na ul. Mickiewicza 2 w zamkniętej kopercie do dnia 31 lipca 2014 roku.

Wymaganie stawiane kandydatom wynikają bezpośrednio z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Gospodarce Komunalnej.