Gospodarka odpadami

Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy organizuje i zarządza Gmina a w szczególności Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Gmina przeprowadza przetarg na wyłonienie firmy czy konsorcjum , które to wykona usługę odbioru, zagospodarowania, recyklingu odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica funkcjonuje konsorcjum. Firma "Naprzód" sp.z o.o. zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych w tzw. RIPOK-u i firma Nasza PUKIM sp.z o.o. zajmująca się odbiorem odpadów z całego terenu wymienionych gmin i przekazaniem do zagospodarowania odpadów komunalnych oraz przekazanie odpadów do recyklingu.

Schemat wygląda następująco :

 

 Kp-7

 

Zasady gospodarowania odpadami. Kliknij ...   Tutaj

 

Co wrzucamy , a czego nie wrzucamy ?!

Odpady zmieszane. Kliknij ... Tutaj

Odpad plastik, papier, metal. Kliknij ... Tutaj

Odpad szkło, popiół, bio. Kliknij ... Tutaj

Zasady kompostowania. Kliknij ... Tutaj