Blue Flower

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskiech ogłasza przetarg na:

Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych (PUKiM.271.1.2.2016).

 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (.PDF) 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (.DOC) 

Formularze (SIWZ) (.PDF) 

Formularze (SIWZ) (.DOC) 

 

 

Zestawienie złożonych ofert 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty