18.02.2021

OGŁOSZENIE

Szczegółowy harmonogram czyszczeń na 2021 r. przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Dokumet do pobrania tutaj...

10.12.2020

OGŁOSZENIE

O II TERMINIE PRZEGLĄDU GAZOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. informuje, o przeglądzie instalacji gazowej w lokalach, w których nie odbył się on w pierwszym terminie oraz w tych, w których stwierdzono nieprawidłowości.

 

Dnia 10.12.2020r. (czwartek):
- ul. Moniuszki 3- godz. 16:00-17:00
- ul. Os. Piastów Śl. 5- godz. 16:40-17:00
- ul. Krakowska 3- godz. 17:10-17:20
- ul. Krakowska 42-44- od godz. 17:25

Dnia 11.12.2020r. (piątek):
- ul. Rynek 1-5- godz. 16:00-16:20
- ul. Rynek 6-9- godz. 16:25-16:45
- ul. Rynek 13-14- godz. 16:50-17:15
- ul. Rynek 17- godz. 17:20-17:30
- ul. Rynek 26-27- godz. 17:30-17:40
- ul. Żeromskiego 2-3- od godz. 17:45

Dnia 17.12.2020r. (czwartek):
- ul. Dąbrowskiego 1- godz. 16:00-16:15
- ul. Dąbrowskiego 24- godz. 16:15-16:25
- ul. Powstańców Śl. 2-4 - godz. 16:30-16:40
- ul. Powstańców Śl. 6- godz. 16:45-16:50
- ul. Jordanowska 9- godz. 17:00-17:10
- ul. K. Miarki 1AB- godz. 17:15-17:20
- ul. K. Miarki 1E- godz. 17:25-17:30
- ul. Ludowa 1- godz. 17:40-17:45
- ul. Chrobrego 3-3A-5A- godz. 17:55-18:05
- ul. Opolska 16- godz. 18:15-18:20
- ul. Opolska 32- godz. 18:25-18:35
- ul. Blokowa 3- od godz. 18:40

W związku z powyższym, prosimy o obecność, w celu udostępnienia mieszkania przeglądającemu- p. Wiesławowi Sochockiemu (tel. 696-466-043) prowadzącemu działalność pod nazwą: Wykonawstwo Instalacji Elektrycznej i C.O., ul. Gogolińska 13/12 w Strzelcach Opolskich.

 

 

09.12.2020

Życzenia świąteczne

 

09.12.2020

Woda ogłoszenie

 

09.12.2020

Wzmocnienie stropu poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Strzelcach Op. przy ul. Dąbrowskiego 14.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. zaprasza lokalne firmy z powiatu strzeleckiego do złożenia oferty na remont stropu w budynku przy ul. Dąbrowskiego 14 w Strzelcach Op. zgodnie z projektem przedmiarem i opisem. Czytaj więcej.

 

02.12.2020

 

ZAWIADOMIENIE

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

zawiadamia

Odbiorców wody w STRZELCACH OPOLSKIECH,

że w dniu 03.12.2020 r od godz. 8:00 do godz.17:00

wystąpią zakłócenia w dostawie wody praz pogorszenie jakości ciśnienia

spowodowane modernizacją sieci wodociągowej.

Za zaistniałe nidogodności przepraszamy.

 

26.11.2020

Plan Połączenia Spółek Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacji Spółki z o.o.z siedzibą w Strzelcach Opolskich oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich uzgodniony i sporządzony w dniu 25.11.2020 r.

 

09.11.2020

COVID4

29.05.2020

PSZOK 01 06 20 2 odpady 1

23.03.2020

 ogloszenie27032020

 

16.03.2020

pukim komunikat16032020

 

11.03.2020

pukim komunikat

 

 

17.02.2020

Harmonogram posiedzenia Wspólnot Mieszkaniowych. przycisk pobierz

 

05.12.2019

PRZETARG

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich ul. Opolskiej 12 (przednia część terenu Zakładu Zieleni Miejskiej) oznaczona jako działka o nr 317/44 m2 o pow. 0,5965 ha, dla których jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich księga wieczysta Nr KW OP1S/00036368/6 . PUKiM sp z o.o. posiada prawo wieczystego użytkowania w/w nieruchomości do 05-12-2089 r., właścicielem terenu jest Gmina Strzelce Opolskie.

Zgodnie z zapisem w Rejestrze Gruntów prowadzonym przez Starostwo Strzelce Opolskie grunty przeznaczone do sprzedaży oznaczone są symbolem RIVb jako grunty orne.
Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla działki 317/44 m2 (uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 roku ) przewiduje oznaczenie U5 – teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe. Wjazd na działkę od ulicy Opolskiej oraz ulicy Miodowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 990 000,00 zł (netto)
(postęp licytacji 5000,00 zł)

Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2019 roku o godzinie 10.oo w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2 (sala narad).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 99 000,00 zł w kasie PUKiM lub na konto przedsiębiorstwa o numerze 45 1090 2239 0000 0005 7603 2848 w SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do godziny 15.oo dnia 17 grudnia 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na podane konto bankowe.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu będzie zwracane w takiej samej formie jak wpłata w ciągu 3 dni od daty przetargu. W razie uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz PUKiM Sp. z o.o. Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej do godz. 14.oo w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. PUKiM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami PUKiM.
Dodatkowe informacje udzielane są w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2, tel 077/4612211.

 

07.10.2019

ZAPROSZENIE


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich


zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych kolejnym etapem projektu budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej (Osiedle w Zieleni II) na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej położonych przy ulicy Miodowej, które odbędą się 11 października 2019 r. o godz. 16,00 w sali narad ( II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2.

 

23.08.2019

 
ZAPROSZENIE
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
 
zaprasza na  spotkanie wszystkich zainteresowanych kolejnym etapem projektu budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej (Osiedle w Zieleni II) na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej położonych przy ulicy Miodowej, które odbędą się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 16,00 w sali narad ( II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2.
 
 

06.05.2019 r

Uprzejnie informujemy, że w wyniku konsultacji z osobami zainteresowanymi i uwzględnieniu przedstawionych uwag, zmodyfikowanliśmy umowę dotyczącą uczestnicta w programi budowy "Osiedle w Zieleni".

Treśc zmodyfikowanej umowy uczestnictwa do pobrania w zakładce - Osiedle w "Zieleni".

 

 

08.03.2019 r

ZAPROSZENIE.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zaprasza na koljne spotkanie wszystkich zainteresowanych projektem budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej, położonego między ulicami Opolską i Szpitalną, które odbędzie się: 11.03.2019 o godzinie 14:00 w sali narad ( II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2

 

25.02.2019 r

Informacja o wyborze oferty: 

Roboty budowlane 2. Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejCzytaj więcej...

 

19.02.2019 r

ZAPROSZENIE.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zaprasza na koljne spotkanie wszystkich zainteresowanych projektem budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej, położonego między ulicami Opolską i Szpitalną, które odbędzie się: 22.02.2019 o godzinie 14:00 w sali narad ( II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2

 

13.02.2019 r

Informacja o złożonych ofertach: 

Roboty budowlane 2. Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejCzytaj więcej...

 

29.01.2019 r

Informacja o przetargu:

Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane 2.

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejCzytaj więcej...

 

29.01.2019 r

Informacja o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane ze względu na oferowaną cenę Czytaj więcej...

 

25.01.2019 r

Zestawienie ofert do zamówienia:

Dot. Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane.

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejCzytaj więcej...

 

23.01.2019 r

ZAPROSZENIE.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zaprasza na koljne spotkanie wszystkich zainteresowanych projektem budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej, położonego między ulicami Opolską i Szpitalną, które odbędzie się: 28.01.2019 o godzinie 14:00 w sali narad ( II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2

 

16.01.2019 r

Zamiany dotyczące terminu skladania ofert oraz w dokumentacji projektowej do zamówienia:

Dot. Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane.

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejCzytaj więcej...

 

15.01.2019 r

Odpowiedź na pytania dotyczące zamówienia:

Dot. Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane.

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejCzytaj więcej...

 

03.01.2019 r

Informacja o przetargu:

Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane.

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejCzytaj więcej...

 

02.11.2018 r

Informacja o przetargu:

Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego Czytaj dalej...

 

23.10.2018 r

Unieważnienie postępowania w sprawie przetargu.

Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego. Kliknij aby pobrać...

 

12.10.2018 r

Projekt zabudowy szeregowej do pobrania.

Projekt budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Projekt - część druga. Kliknij aby pobrać...

 

09.10.2018 r

Informacja o przetargu:

Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego Czytaj dalej...

 

03.10.2018 r


ZAPROSZENIE.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zaprasza na trzecie spotkanie wszystkich zainteresowanych projektem budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej położonego między ulicami Opolską i Szpitalną, które odbędą się 9 października o godz. 14:00 w sali narad ( II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2


24.09.2018 r

Projekt zabudowy szeregowej do pobrania.

Projekt budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Kliknij aby pobrać...

14.09.2018 r


ZAPROSZENIE.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zaprasza na drugie spotkanie wszystkich zainteresowanych projektem budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej położonego między ulicami Opolską i Szpitalną. Z uwagi na duże zainteresowanie planowane są dwa spotkania, które odbędą się:

  • 19 września o godz. 14,00 dla osób o nazwiskach od A do M
  • 20 września o godz. 14,00 dla osób o nazwiskach od N do Z

w sali narad ( II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2


06.08.2018 r

Osiedle w Zieleni.

Zapraszamy do zapoznania się z elementami projektu oraz etapami realizacji. Prosimy również o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.08.2018. Uwagi jeśli będzie to możliwe zostaną uwzględnione w projekcie.

Zapoznaj się z projektem i etapami realizacji...

 

 

27.07.2018 r


ZAPROSZENIE.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. zaprasza wszystkich zainteresowanych projektem budowanictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na terenach byłego Zakładu Zieleni Miejskiej położonego między ulicami Opolską i Szpitalną na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2 sierpnia 2018 o godz. 14:00 w sali narad (II piętro) w budynku PUKiM przy ulicy Mickiewicza 2.


17.04.2018 r

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ogłasza prztarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych. Czytaj więcej

 

20.03.2018 r

PUKiM planuje budowę „szeregówek”

Ze względu na olbrzymie niezaspokojone potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Strzelce Opolskie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. planuje budowę 32 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Czytaj więcej kliknij... 

 

19.03.2018 r

Ankieta w sprawie planowanej inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w ścisłym centrum Strzelec Opolskich (teren pomiędzy ul. Opolską i ul. Szpitalną) i budowy domów w zabudowie szeregowej. Aktywyny formularz można wypełnić i przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wydrukować i dostarczyć do siedziby firmy ul. MIckiewicza 2. Pobierz ankietę tutaj....

 

01.03.2018 r

Przetarg na sprzedaż strychów przy ul. Chopina 1-1A. Czytaj więcej kliknij... 

 

08.12.2017 r

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną. Czytaj więcej kliknij... 

 

22.09.2017 r

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną. Czytaj więcej kliknij... 

 

25.08.2017 r

Oświadczenie Zarządu PUKiM sp. z o.o. w związku z zakończeniem kontroli związanych ze złożeniem zawiadomienia. Treść oświadczenia kliknij...

 

25.08.2017 r

Ogłoszenie o sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Treść ogłoszenia kliknij...

 

30.06.2017 r

Harmonogramy odbioru odpadów na drugie półrocze 2017. 

Gmina Strzelce Op. oraz Gmina Jemielnica rok 2017. Kliknij Tutaj

 

14.03.2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 12 (przednia część terenu Zakładu Zieleni Miejskiej)... więcej w dziale przetargi.

 

07.11.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną... więcej w dziale przetargi.

 

10.10.2016

Wspólnota mieszkaniowa Choppina 1-1a, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż pomieszczeń strychowych... więcej w dziale przetargi.

 

04.10.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza przetarg na dostawę specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych (PUKiM.271.1.2.2016).

 

02.09.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza II przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną 21.09.2016 ... więcej w dziale przetargi.

 

09.08.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza II przetarg na sprzedaż   działki usługowej z terenów Zakładu Zieleni Miejskiej ... więcej w dziale przetargi.

 

24.06.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu  do odbioru i transportu odpadów komunalnych ... więcej w dziale przetargi.

 

18.12.2015 r

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2016. 

         Gmina Strzelce Op. oraz Gmina Jemielnica rok 2016. Kliknij Tutaj

 

01.12.2015 r

Kody kreskowe. 

Prosimy mieszkańców i firmy z terenu Gminy Strzelce Op. o zgłaszanie telefoniczne braku kodów kreskowych ( chodzi o pierwotne, pierwsze dostarczenie kodów ). 

...więcej o kodach kreskowych ... Kliknij Tutaj

 

01.07.2015 r

Odpady Biodegradowalne ( BIO ) 

--Co wrzucamy ? :nieprzetworzone surowe odpadki warzywne i owocowe, trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew.

Co nie wrzucamy ? : przetworzone gotowane odpady z warzyw i owoców, mięsa, kości zwierząt, ziemi i kamieni, przetworzonych resztek pokarmów.--> 

Uwaga !. Nie wrzucamy reklamówek, torebek i woreczków foliowych

 

BIO

 

29.04.2015 r

Start EKO BOX

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) funkcjonuje w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a    

EKO BOX strona 1

EKO BOX strona 2