PUKiM planuje budowę „szeregówek”

 

Ze względu na olbrzymie niezaspokojone potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Strzelce Opolskie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. planuje budowę 32 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Pierwszy etap inwestycji ma powstać do końca 2019 roku na terenie byłych zakładów Zieleni Miejskiej.

 

Od wielu lat na terenie miasta nie powstały w sposób zorganizowany nowe mieszkania czy domy jednorodzinne. Inwestycje osób prywatnych, jak i nowa oferta gminy Strzelce Opolskiem związana z programem „Twoje M”, nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców czy pracowników firm z terenu Strzelec Opolskich.

 

Odpowiedzią na tę sytuację ma być planowana przez strzelecki PUKiM inwestycja. Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej powstaną w ścisłym centrum miasta między ulicą Opolską a Szpitalną, na terenie byłych zakładów Zieleni Miejskiej. Jest to jeden z nielicznych obszarów w Strzelcach Opolskich, przeznaczonych pod zabudowę szeregową w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W zależności od zainteresowania, domy będą powstawać według możliwego etapowania: 10, 10, 6 i 6.

 

Oferta PUKiM skierowana jest do mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie oraz osób pracujących na terenie naszej Gminy. Domy jednorodzinne będą przeznaczone pod wynajem z możliwością wykupu, a inwestor przewiduje finansowanie ze środków spółki PUKiM oraz przez przyszłych mieszkańców. Szacowany koszt budowy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej będzie kształtował się na poziomie mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Oferta będzie konkurencyjna w stosunku do oferty deweloperów

 

Projekt rozpoczyna się od badania ankietowego. Wszystkie zainteresowane inwestycją osoby zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie internetowej PUKiM (http://pukim-strzelceopolskie.pl/) i odesłania pocztą tradycyjną lub mailową. Po tym etapie nastąpi wybór projektu, kosztorysowanie inwestycji oraz skierowanie ofert do mieszkańców Strzelec Opolskich.