29.01.2019

Informacja o unieważnieniu przetargu. Pobierz...

 

25.01.2019

Zestawienie ofert (na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) złożonych w terminie do 25.01.2019r do godziny 12:00. Pobierz...

 

 

 

UWAGA!!! zmian terminu sładania ofert do 25.01.2019 oraz dodany dokument BP 07 Elektryka.pdf 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

 

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

 

 

Dokumenty do przetargu. 
zmiana 16.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z BZP nr Ogłoszenie nr 540010014-N-2019 z dnia 16-01-2019 r

Załącznik 1. PB 07 elektryka.pdf

Załącznik 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert.pdf

 

03.01.2019

UZP ogłoszenie o zamówieniu 03.01.2019.pdf

SIWZ Mieszkania.docx

załącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy.docx

załącznik nr 2 do siwz WSTĘPNE oświadczenie.docx

załącznik nr 3 do siwz zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

załącznik nr 4 do siwz wykaz robot.docx

załącznik nr 5 do siwz oświadczenie dot. opłacania podatków.docx

załącznik nr 6 do siwz grupy kapitałowe.docx

załącznik nr 7 do siwz wzór umowy.docx

 

Dokumentacja projektowa.

PB 01 strona tytułowa.pdf

PB 02 opis techniczny.pdf

PB 03 zagospodarowanie terenu.pdf

PB 04 architektura.pdf

PB 05 konstrukcja.pdf

PB 06 instalacje.pdf

PB 07 elektryka.pdf

Przedmiar.pdf

STWiOR 01 specyfikacje.pdf

STWiOR 02 tabela równoważnosci.pdf

 

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zamowienia:

15-01-2019 - Pytania i odpowiedzi - pobierz dokument